Dr. Marc Lorenzelli
Nº Col. 40401
932 184 915
C/Rosselló 281 bis, 08037 Barcelona

Medicina de l'esport

La medicina de l'esport és fonamentalment necessària pel seguiment i la prevenció dels accidents esportius. Permet optimitzar la pràctica esportiva segons l'edat fisiològica i l'estat de salut del pacient.

Realitzem el seguiment de l'esportista en el seu àmbit general proposant:

  • un diagnòstic especialitzat,
  • una visita preventiva a la pràctica de l'esport,
  • l'organització de la reeducació del trastorn musculo-esquelètic,
  • un seguiment fisiològic i nutricional de l'activitat esportiva,
  • una planificació de l'activitat esportiva adaptada a l'estat fisiològic.