Dr. Marc Lorenzelli
Nº Col. 40401
932 184 915
C/Rosselló 281 bis, 08037 Barcelona

Dietètica mèdica - Medicina de l'envelliment

La consulta en dietètica mèdica i medicina de l'envelliment permet prevenir el millor possible l'envelliment fisiològic de cada un perquè sigui el més harmoniós possible. 

Ens associem:

  • un diagnòstic precís i complet de la composició corporal,
  • uns consells adaptats en higiene de vida,
  • una anàlisi i un consell nutricional segons les necessitats,
  • un protocol alimentari individualitzat,
  • un seguiment de l'activitat física a realitzar.