Dr. Marc Lorenzelli
Nº Col. 40401
932 184 915
C/Rosselló 281 bis, 08037 Barcelona

Els diferents serveis mèdics proposats a la consulta són:


Medicina general

Cal que les persones i les famílies recentment instal·lades a Barcelona siguin correctament guiades a l'organització del sistema mèdic espanyol i el seu funcionament...

Medicina manual-Osteopatia

La medicina manual es dedica als trastorns funcionals del sistema postural i de l'aparell locomotor...Medicina de l'esport

La medicina de l'esport és fonamentalment necessària pel seguiment i la prevenció dels accidents esportius...

Dietètica mèdica - Medicina de l'envelliment

La consulta en dietètica mèdica i medicina de l'envelliment permet prevenir el millor possible l'envelliment fisiològic de cada un perquè sigui el més harmoniós possible...    A més de l'espanyol i del català, parlem: anglès, francès i italià...